• Maakbaarheidsproef en dijkverbetering voor Waterschap Rijn en IJssel
    Dijkverbetering Twentekanaal

In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel voerden wij medio maart 2018  een maakbaarheidsproef uit. De maakbaarheidsproef is uitgevoerd in het kader van de dijkverbetering Twentekanaal Zutphen/Gorssel. 

 

De proef omvatte het aanbrengen van 50 m geotextiel op een proeflocatie nabij de dijkverbetering om te bewijzen dat het VZG succesvol aangebracht kan worden. De proeflocatie had een gelijkwaardige bodemopbouw als het tracé waar het geotextiel langs het Twentekanaal verwerkt moet worden.
Het geotextiel is ‘real-time’ gemonitord. Hiermee is er een continue controle op de aanvoer van zand en klei en bewaken we de snelheid van de machine.

 

Na een succesvolle maakbaarheidsproef kwam Piping Control in aanmerking voor het aanbrengen van 1200 m geotextiel langs het Twentekanaal. 

 

De resultaten van de proef, met een presentatie van de ontwikkelde technieken, worden door het Waterschap Rijn en IJssel op een Kennisdag gepresenteerd. 

 

Dijkverbetering Twentekanaal

De dijkverbetering Twentekanaal omvat het versterken van in totaal 1900 m dijk aan de noord- en zuidzijde van het Twentekanaal. De dijkverbetering is nodig om de veiligheid van het gebied te waarborgen. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige dijk niet volledig voldoet aan de vereiste sterkte. Meer informatie hierover vind je op de website van het Waterschap Rijn en IJssel.

 

Presentatievideo dijkverbetering Twentekanaal met Piping Control
Waterschap Rijn en IJssel maakte een mooie video van de uiteindelijke dijkverbetering door middel van Piping Control. Bekijk de video hier:

Presentatievideo project Dijkverbetering Twentekanaal