Duurzaam
Weinig overlast
Nauwkeurig
In één werkgang
Proces in eigen hand
Snelle uitvoering

Wat is piping control

Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Als de oplossing van het tegengaan van piping wordt gezocht in traditionele methoden, zoals de aanleg van extra steunbermen of dam- en/of diepwanden, dan heeft dit enorme financiële en ruimtelijke consequenties.

Het aanbrengen van verticaal zanddicht geotextiel aan de binnenzijde van de dijk is een relatief eenvoudige, duurzame en snelle oplossing om piping tegen te gaan. Het geotextiel laat het water wel door, maar de zanddeeltjes niet. De ‘pipe’ die binnendijks ontstaat strandt bij het geotextiel.

Piping Control is een innovatieve, duurzame methode om het geotextiel in één werkgang verticaal in de teen van de dijk aan te brengen. Het systeem bestaat uit een diepfreesmachine die het doek ondergronds uitvouwt en waarbij het doek direct aan weerszijden wordt aangevuld met zand en klei volgens de oorspronkelijke opbouw van de bodem:

Piping Control

 

De voordelen

De toepassing van verticaal zanddicht geotextiel kent veel voordelen ten opzichte van de traditionele methoden. Wanneer het doek eenmaal is ingebracht, is het niet meer zichtbaar en het tast daarmee de aanblik van de omgeving niet aan. Ook is er geen extra ruimtebeslag, wat bij de aanleg van een extra berm wel het geval is. 

Snelle methode, minder hinder

In Nederland zijn huizen veelal dicht langs of tegen dijken aangebouwd en is de ruimte vaak beperkt. Het Piping Control systeem is zo ontworpen dat er slechts een werkstrook van 5 à 6 m nodig is voor het aanbrengen. Met dit systeem hoeven vrijwel geen gronden onteigend te worden en het verwijderen van gebouwen kan tot een minimum beperkt blijven. De methode is snel en veroorzaakt daarmee minder hinder voor om- en aanwonenden.

Toepasbaar in alle jaargetijden

De methode kan in alle jaargetijden toegepast worden; alleen in de (korte) periodes waarin het water tegen de winterdijk aan staat is het onverstandig (en niet toegestaan) aan de dijk te werken.

Voordeliger dan traditionele methoden

Daarnaast is de methode voordeliger dan de traditionele methoden. Als we kijken naar een omvang van 540 km dijk, die niet voldoet aan de nieuwe rekenregels*, dan zijn de kosten voor het toepassen van traditionele oplossingen erg duur. Geschat wordt 3 à 4 miljard euro. Met Piping Control kunnen de kosten gehalveerd worden.

35% CO₂-besparing

Tenslotte is berekend dat Piping Control, ten opzichte van de traditionele methoden, een  CO₂-besparing oplevert van 1.000 kg voor iedere 100 m dijk. Dat is een besparing van ongeveer 35% CO₂. 

Piping Control