• Ontwikkellocatie in samenwerking met Stichting FloodControl IJkdijk
    LiveDijk Willemspolder

De werking van verticaal zanddicht geotextiel als preventiemiddel voor piping is bewezen in een proefopstelling. Toch is het – zeker voor Waterschap Rivierenland - belangrijk om dit ook in de praktijk te testen. Daarom hebben wij voor Waterschap Rivierenland ook geotextiel aangebracht in de LiveDijk Willemspolder (samenwerking van het waterschap met Stichting FloodControl IJkdijk). 

De Willemspolder  wordt begrensd door een zomerdijk waar het water vaker hoog is dan bij de winterdijk. Dit zorgt ervoor dat er effectief vaker gemeten kan worden dan in een gebied waar slechts één tot enkele malen per jaar hoogwater voorkomt.


Op deze locatie hebben wij een ander soort geotextiel aangebracht, namelijk een non-woven variant. In dit doek zitten kabels verwerkt die de rek op het doek meten. Als er een verandering optreedt, bijvoorbeeld een deel zakt in, dan wordt dit opgemerkt.