Piping, een belangrijk faalmechanisme bij dijken

 • Uit onderzoek van zes waterschappen blijkt dat ongeveer 540 km van de ruim 940 km onderzochte dijk waarschijnlijk niet voldoet aan de nieuwe rekenregels voor piping. Dat betekent dat bijna 60% van de dijken onvoldoende bestend is tegen het faalmechanisme piping, volgens de nieuwe rekenregels. 

   

  Maar wat houdt piping precies in?

  Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken, waarbij water met zanddeeltjes onder de dijk doorstroomt. Achter de dijk komt het water met de zanddeeltjes omhoog. Hierdoor ontstaat een kanaaltje (een 'pipe') onder de dijk en een wel aan de binnenzijde van de dijk. De dijk kan hierdoor verzwakken en uiteindelijk zelfs bezwijken. 

  Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) als maatregel om piping tegen te gaan

  Het aanbrengen van VZG aan de binnenzijde van de dijk is een relatief eenvoudige, duurzame en snelle oplossing om piping tegen te gaan. Het geotextiel laat het water wel door, maar de zanddeeltjes niet. De pipe die binnendijks ontstaat strandt bij het geotextiel: 

   

  In onderstaand filmpje wordt goed uitgelegd wat het faalmechanisme inhoudt en hoe dit eruit ziet bij een dijk:

   

  Wat is piping en hoe ziet dit eruit bij een dijk?

  © Waterschap Rivierenland